» Skelbiamas viešojo pirkimo konkursas

28
Sau
2020
blog

Skelbiamas viešojo pirkimo konkursas

Pirkimo numeris 20/01/28
Pirkimo pavadinimas Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas  

Pirkimo būdas  Atviro konkurso būdu

Kiekis  4 vnt
Trumpas pirkimo aprašymas
Pirkimo objektas – Supersport tipo plento motociklas neskirtas dalyvauti viešajame eisme“ (toliau tekste įvardijama bendra sąvoka – Prekės). Numatomų įsigyti prekių techninės prekių specifikacijos ir reikalavimai (žiūrėti priedas Nr. 1). Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visai nurodytų prekių apimčiai. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą, atitinkantį prekių reikalavimus priede Nr.1. 

Pirkimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020m. sausio 9 d. Nr. V-16  įsakymą „Dėl juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai numatyti šio įsakymo 29.1. ir 29.2. punktuose.

Pasiūlymus pateikti iki d. iki 2020-02-06 d. 17:00

Perkančioji organizacija Viešoji įstaiga Navas Racing Club, 302475109, www.nrc.lt
Linas Navickas
+370 682 41982

+370 611 15982
navasracing@gmail.com