» Lietuvos motociklų plento žiedo komisija

09
Sau
2018
blog

Lietuvos motociklų plento žiedo komisija

Lietuvos motociklų plento žiedo komisija, kas tai ?

LMSF įstatuose komisijos veikla aprašyta gan trumpai ir paprastai vienu 10.7 straipsnio punktu (10.7. Atskirų sporto šakų komisijos rengia atitinkamų varžybų nuostatus ir sprendžia su atitinkama sporto šaka susijusius klausimus). Komisiją gali sudaryti nuo 3 iki 5 asmenų.

Komisiją renka visuotinis narių susirinkimas (daugiau informacijos Lietuvos respublikos asociacijų įstatyme https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938/HTABrXXnsS ).

Istoriškai stebint, nuo 2009 m. komisiją sudarė 3 asmenys iš „Dolce moto“ kolektyvo, kuris tuo metu laikė visą motociklų plento žiedo čempionato organizavimo naštą. Vėliau buvo ir gerų komisijų sudėčių, ir blogų – tai labiau priklausytų nuo vertinančio asmens požiūrio… Buvo laikotarpis kai komisijoje dirbę asmenys didžiavosi pareiga skaičiuoti čempionato taškus ir manė, kad tai labai didelis indėlis į komisijos veiklą. Buvo ir tokių laikų kai komisijos narys manydamas, kad pakėlus Pretendent licencijos kainą iki 90 EUR – padės sporto šakai klestėti bei populiarėti. Žodžiu, kaip ir visose demokratijos pagrindu vykdomose veiklose būta ir kuriozų, ir sėkmės istorijų.

Grįžkime prie dabartinės, ar bent daugumos komisijos narių, vystomos veiklos principų ir siekių. 
Pirmiausia reikėtų sau atsakyti į klausimus: visgi kurios šalies motociklų sporto šakos Čempionatą mes turėtume vystyti ir vystome? Manau daugeliui savaime suprantamas atsakymas – Lietuvos. Kas sudaro motociklų plento žiedo čempionatą? Sportininkai, Trasa ir Organizacija. Aptarkime visus nuosekliai.

Sportininkai
2009-2012 metais dalyvių skaičiumi čempionate nebuvo galima skųstis, viena iš priežasčių – visus  motociklų renginius organizuodavo viena organizacija. Tačiau, 2012 atsirado antrasis organizatorius, kurio renginiuose dalyvauti buvo kur kas paprasčiau ir prieinamiau. Dauguma potencialių ir esamų sportininkų pasiskirstė tarp dviejų renginių, o vėliau beveik absoliučia dauguma pasirinko renginius ir varžybas be griežtų taisyklių ar apribojimų. Kas yra visiškai natūralu ir supranta. Tačiau tai ne vienintelė priežastis. Lietuvos čempionato dalyvių gausumui turėjo įtakos ir Estijoje atnaujinta “Audru Ring” trasa – visų sportininkų ir organizatorių akys nukrypo būtent į tą trasą, kas tikrai nepadėjo Lietuvos čempionatui. Lietuvių ir Latvių sportininkai išalkę lygios kelio dangos patraukė į Estijoje organizuojamą Estijos čempionatą, tuo pamiršdami sporto šakos populiarinimą savo šalyje, ko rezultate Latvijoje 2017 m. neįvyko nei vienas Latvijos čempionatas, o sportininkų susirenkančių į kitose šalyse vykstančius čempionatus skaičius nepasiekė net dviženklio skaičiaus. Beje, dar didesnis kuriozas, kad Estijoje, su geriausia trasa tarp visų 3 Baltijos valstybių, 2017 m. vykusiame čempionate  sportininkų skaičius nesiekė nei 20.  Tuo tarpu, Lietuviams belieka tik pasidžiaugti dėl sportuotojų ir sportininkų skaičiaus, kurie dalyvauja ir ruošiasi dalyvauti Lietuvos čempionate. Nuo 2014 m. “Navas racing club” perėmęs skęstantį čempionato laivo šturvalą su 24 čempionate dalyvaujančiai sportininkais, 2017 metais turi rekordinį plento žiedo komisijos biudžetą ir čempionato dalyvių skaičių – 68 Sportininkus!

Trasa 
Nemuno žiedo trasa, kad ir kokia ji bebūtų – ji  yra namų trasa ir Lietuvos čempionato lopšys, turbūt kiekvienas sportininkas, dalyvaujantis čempionate, pirmuosius sportinius ratus įveikė ne kur kitur, o “Nemuno žiede”. Tai vieta, kuri ir „pasodina ant adrenalino adatos” nuo kurios beveik neįmanoma atprasti.

Turbūt sunku jau ir suskaičiuoti komisijos suorganizuotų talkų metu surištų padangų kiekį, apeitų aplink Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasą ratų skaičių bei deryboms prie stalo praleistas valandas, siekiant konstruktyviai palaikyti dialogą su “Nemuno žiedo” administracija, Kūno kultūros sporto departamento, Kauno rajono ir miesto savivaldybių atstovais su tikslu, namų trasą bent kiek padaryti saugesnę nei ji buvo praėjusiais metais. Vertinant šiuo metu gaunamas lėšas, Kačerginės “Nemuno žiedo” veidas tikrai pastebimai keičiasi ir įrodo nenuginčijamą plento žiedo komisijos indėlį į motociklininkų saugumo gerinimą.

Organizacija
Plento žiedo komisijos vienas iš esminių tikslų Lietuvos čempionato organizavimas, savaime suprantama, kad čempionate turi dalyvauti aukšto meistriškumo sportininkai. Lietuvos mastu tai jau yra vykdoma eilę metų – čempionate dalyvauja patys greičiausi Lietuvos motociklininkai. Tačiau susidurkime su realybe, Lietuva nėra labai didelė šalis, o motociklų sporto šaka vykdo natūralią atranką daug efektyviau nei motušė gamta. Siekiant surinkti gausesnį aukšto lygio sportininkų būrį yra būtina prisivilioti į Lietuvos čempionato renginius aplinkinių šalių sportininkus. Nuo 2014 m Lietuvos plento žiedo komisijos vienas iš pagrindinių siekių ir tikslų buvo ir yra sugrąžinti Baltijos šalių čempionatą. Nuo 2016 m. įkalbinėjamos Latvijos ir Estijos federacijos bei kurstytos iniciatyvos dėl aiškaus Baltijos šalių  čempionato formato. Viena iš esminių sąlygų būtų, kad kiekviena Baltijos šalių federacija priskirtų bent jau po vieną savo nacionalinio čempionato etapą visose Baltijos šalyse. Su Latviais tai pavyko suderinti kone iškarto. Tačiau Estijos federacija net nesileidžia į kalbas apie Estijos sportininkų dalyvavimą Latvijos ar Lietuvos čempionatuose. Jie pasirinko kitą gudrų žingsnį, matydami dviejų Lietuvių organizatorių aršią konkurenciją, iškėlė savo pagriuvusio čempionato organizavimo sąlygas ir deja, bet vienas iš organizatorių ant šio kabliuko pakibo ir siekdamas savo ambicijų bando paminti 3 metų Lietuvos motociklų plento žiedo komisijos nuveiktus darbus. Gal suvokdami, o gal ir ne, kad šioje situacijoje laimėtų tik Estijos čempionatas ir vienas organizatorius. Vėlgi kaip ir kiekvieno naujo sezono aušros metu kyla klausimas: tai visgi puoselėjame ir auginame Lietuvos ar kitų šalių čempionatus?

Apibendrinant noriu visiems priminti, Lietuvos čempionatas, o ne Mozambiko ar Madagaskaro, yra mūsų prioritetas, Lietuvos sportininkai yra mūsų pamatas, o ne kitų organizacijų ir jų sportininkų gelbėjimas iš mirties taško.

aut. Vidas Stankevičius